Lista Fuglestasjon

Totalt er det registrert over 325 fuglearter på fuglestasjonsområdet og årlig ses nærmere 250 arter ved Lista fyr

Ringmerking

Årlig ringmerkes rundt 6000 fugler ved Lista Fuglestasjon fordelt på 80-90 arter. Det er nesten utelukkende spurvefugler som ringmerkes. Foruten å lære om fuglenes utseende, trekkruter, alder og lignende kan man ved standardisert ringmerking se om bestander av ulike arter øker eller minker, og om det skjer endringer i trekkvanene til disse arter.

Interessert?

Lista Fuglestasjon disponerer den gamle assistentboligen som ligger på høyre side ved hovedinngangen til fyrområdet, vegg i vegg med informasjonssenteret. Selve ringmerkingen foregår i bygget vis a vis Lista fyr. Ta gjerne kontakt med bemanningen på fuglestasjonen dersom du ønsker nærmere informasjon. Som regel vil det være mulig å få en omvisning av fangst og ringmerking.